elektronik ortam sağlayan gerçek veya tüzel kişiler